บัตรรายการ

ISBN9786163460554
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2665 2557
ICS11.080.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดเล็กที่ใช้ทางการแพทย์
 Small steam sterilizers for medical uses
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ26 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4655 (29 ต.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 10ง (15 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 912
หัวเรื่องเครื่องฆ่าเชื้อ Same subject(3)
 วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Same subject(157)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)