ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460387
หมายเลขมาตรฐานมอก. 902 ล.2(12) 2557
ICS29.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องดวงโคมไฟฟ้าจำกัดอุณหภูมิพื้นผิว
 Luminaires with limited surface temperatures
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2557
ลักษณะทางกายภาพ4 หน้า ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC 60598-2-24 2013, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4673 (22 ม.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 64ง (23 มี.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 360
หัวเรื่องดวงโคมไฟฟ้า Same subject(21)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library