บัตรรายการ

ISBN9786163460370
หมายเลขมาตรฐานมอก. 902 ล.2(10) 2557
ICS29.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องดวงโคมไฟฟ้าสำหรับสระว่ายน้ำและการใช้งานที่คล้ายกัน
 Luminaires for swimming pools and similar applications
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ6 หน้า : ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC 60598-2-18 1995, MOD
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4672 (22 ม.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 64ง (23 มี.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 360
หัวเรื่องดวงโคมไฟฟ้า Same subject(21)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)