ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460356
หมายเลขมาตรฐานมอก. 902 ล.2(8) 2557
ICS29.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องดวงโคมไฟฟ้าให้แสงกลางคืนติดตั้งกับเต้ารับไฟฟ้าประธาน
 Mains socket - Outlet mounted nightlights
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ7 หน้า ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC 60598-2-12 2013, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4670 (22 ม.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 64ง (23 มี.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 360
หัวเรื่องดวงโคมไฟฟ้า Same subject(21)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library