บัตรรายการ

ISBN9786163460356
หมายเลขมาตรฐานมอก. 902 ล.2(8) 2557
ICS29.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องดวงโคมไฟฟ้าให้แสงกลางคืนติดตั้งกับเต้ารับไฟฟ้าประธาน
 Mains socket - Outlet mounted nightlights
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ7 หน้า ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC 60598-2-12 2013, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4670 (22 ม.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 64ง (23 มี.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 360
หัวเรื่องดวงโคมไฟฟ้า Same subject(21)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)