บัตรรายการ

ISBN9786163460349
หมายเลขมาตรฐานมอก. 902 ล.2(7) 2557
ICS29.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องดวงโคมไฟฟ้าใช้ในที่เลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ
 Aquarium luminaires
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ6 หน้า : ตาราง ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC 60598-2-11 2013, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4669 (27 ม.ค. 2558)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 64ง (23 มี.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 360
หัวเรื่องดวงโคมไฟฟ้า Same subject(21)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)