ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460288
หมายเลขมาตรฐานมอก. 902 ล.1 2557
ICS29.140.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 - คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและการทดสอบ
 Luminaires - P.1: General requirements and tests
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ218 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าIEC 60598-1 2008, MOD
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4658 (10 พ.ย. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 12ง (16 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 360
แทนที่มาตรฐานมอก. 902 2532: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.พิเศษ ล.107 ต.41 (14 มี.ค. 2533)
หัวเรื่องดวงโคมไฟฟ้า Same subject(21)
 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า Same subject(172)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library