ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786162315909
หมายเลขมาตรฐานมอก. 97 2557
ICS43.040.40
 43.140
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องผ้าเบรกสำหรับยานยนต์
 Brake linings for vehicles
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ10 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4665 (27 พ.ย. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 32ง (9 ก.พ. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 95
แทนที่มาตรฐานมอก. 97 2536: ราชกิจจานุเบกษา ล.110 ต.149 (29 ก.ย. 2536)
หัวเรื่องผ้าเบรก Same subject(3)
 จักรยานยนต์ -- ชิ้นส่วน Same subject(17)
 รถยนต์ -- ชิ้นส่วน Same subject(178)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library