บัตรรายการ

ISBN9786163460660
หมายเลขมาตรฐานมอก. 10018 2557
ICS03.120.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องการบริหารงานคุณภาพ - แนวทางสำหรับการมีส่วนร่วมและความสามารถของบุคลากร
 Quality management - Guidelines on people involvement and competence
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ35 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าISO 10018 2012, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4644 (27 ต.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 4ง (8 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว.898
หัวเรื่องระบบบริหารงานคุณภาพ Same subject(25)
 ระบบคุณภาพ Same subject(48)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)