ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460677
หมายเลขมาตรฐานมอก. 10004 2557
ICS03.120.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องการบริหารงานคุณภาพ - ความพึงพอใจของลูกค้า - แนวทางสำหรับการเฝ้าติดตามและการวัด
 Quality management - Cultomer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ46 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าISO 10004 2012, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4643 (27 ต.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 4ง (8 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว.898
หัวเรื่องระบบบริหารงานคุณภาพ Same subject(25)
 ระบบคุณภาพ Same subject(48)
 ความพอใจของผู้ใช้บริการ
 ความพอใจของผู้บริโภค
สถานที่จัดเก็บoTISI Library