บัตรรายการ

ISBN9786163460677
หมายเลขมาตรฐานมอก. 10004 2557
ICS03.120.10
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องการบริหารงานคุณภาพ - ความพึงพอใจของลูกค้า - แนวทางสำหรับการเฝ้าติดตามและการวัด
 Quality management - Cultomer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ46 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
มาตรฐานเทียบเท่าISO 10004 2012, IDT
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.4643 (27 ต.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศและงานทั่วไป ล.132 ต.พิเศษ 4ง (8 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว.898
หัวเรื่องระบบบริหารงานคุณภาพ Same subject(25)
 ระบบคุณภาพ Same subject(48)
 ความพอใจของผู้ใช้บริการ
 ความพอใจของผู้บริโภค
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)