ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786163460547
หมายเลขมาตรฐานมอก. 1330 2557
ICS71.100.70
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ทาเล็บ
 Nail enamel products
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2558
ลักษณะทางกายภาพ9 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4651 (24 ต.ค. 2557)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 132 ต.พิเศษ 30ง (15 ม.ค. 2558)
กรรมการวิชาการกว. 52
แทนที่มาตรฐานมอก.1330 2539: ราชกิจจานุเบกษา ฉ.ประกาศทั่วไป ล.113 ต.25ง (26 มี.ค. 2539)
หัวเรื่องเครื่องสำอาง Same subject(70)
 ยาทาเล็บ Same subject(2)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library