ฐานข้อมูลปัจจุบัน : สื่อสิ่งพิมพ์ (Total 167517 Bib) Language English
  Card  Screen
ISBN9786162313486
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2558 2555
ICS13.030.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4555)
ชื่อเรื่องถังพลาสติกรองรับมูลฝอย
 Plastic containers for waste
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2555
ลักษณะทางกายภาพ11 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4422 (2 พ.ค. 2555)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 129 ต.พิเศษ 118ง (24 ก.ค. 2555)
กรรมการวิชาการกว. 1032
หัวเรื่องถังพลาสติก Same subject(3)
 ถังขยะ
 บรรจุภัณฑ์ Same subject(74)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library