บัตรรายการ

ISBN9786162313486
หมายเลขมาตรฐานมอก. 2558 2555
ICS13.030.40
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) Same author(4491)
ชื่อเรื่องถังพลาสติกรองรับมูลฝอย
 Plastic containers for waste
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมอ., 2555
ลักษณะทางกายภาพ11 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; A4
ภาษาth
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 4422 (2 พ.ค. 2555)
ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา ฉ. ประกาศและงานทั่วไป ล. 129 ต.พิเศษ 118ง (24 ก.ค. 2555)
กรรมการวิชาการกว. 1032
หัวเรื่องถังพลาสติก Same subject(3)
 ถังขยะ
 บรรจุภัณฑ์ Same subject(74)
สถานที่จัดเก็บoTISI Library 

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

สื่อสิ่งพิมพ์
(Total 166792 Bib)