ข่าว (News) กิจกรรม (Activities)    
  สมอ สาร - -> ฉบับที่ 547  มีนาคม 2564   มอก.ฉบับเต็ม
  สมอ. จัดทำข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (E-Magazine) ของ สมอ. สาร ทั้งฉบับย้อนหลัง และฉบับปัจจุบัน เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์..
สนใจ โปรดคลิกที่นี่.!
    ท่านสามารถ download ข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม
(full text) ของ มอก. (เฉพาะมาตรฐานบังคับ)

ได้แล้ววันนี้...
     
   
           
  สิ่งพิมพ์ใหม่ (ฉบับเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560)  
มผช.
  ตามที่ห้องสมุดสมอ.ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ "รายชื่อเอกสารใหม่ (TISI Library Accession List)" และได้จัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำตลอดมา นั้น    

ปัจจุบัน ท่านสามารถดาวน์โหลด มผช. ทุกรายการ ผ่านเว็บได้แล้ว
สนใจดูรายละเอียดที่นี่ !

     
  ปัจจุบันห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดทำเอกสารดังกล่าว เป็น รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PDF file) เพื่อให้ท่านสามารถ download ข้อมูลดังกล่าว จากเว็บไซต์ของห้องสมุด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
สนใจโปรดคลิก!
     
เพลง "มาตรฐาน"
  สมอ. ได้รับมอบลิขสิทธิ์เพลง "มาตรฐาน" จากบริษัท GMM Grammy
พื่อนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนให้มีความตระหนักใน
ความสำคัญของ
การมาตรฐาน
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ สมอ. มีเพลงประจำหน่วยงาน
>>
ฟังเพลงได้ที่นี่ !
     
     
           
    เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ.   คู่มือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศฯ (e-manual)
  เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก     ผู้สนใจที่จะมาใช้บริการห้องสมุด สมอ. แต่อาจยังไม่ทราบว่า
จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?
มีวิธีค้นเอกสารอย่างไร?
ฯลฯ

ลอ
งศึกษา.. "คู่มือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศฯ" ก่อนซักนิด
เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ
  ห้องสมุดฯ จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ.ซึ่งประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถมาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สมอ.ที่จัดเตรียมไว้ให้ ได้ด้วยตนเอง ในวัน-เวลาราชการ หรือ เข้าไปตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้จาก เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ. ได้ตามต้องการ..    
   
รวมคลิปวีดิโอ
      เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ให้สามารถใช้งานทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ห้องสมุดจึงได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้นๆ แนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ประกอบความเข้าใจ ให้ผู้ใช้เลือกศึกษาได้ด้วยตนเอง.. นอกจากนั้น ยังมีคลิปวีดิโอเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ของ สมอ. และของห้องสมุด ซึ่งไม่ควรพลาด..
เลือกดูคลิป >> | คลิปบน YouTube | คลิปเดิมบนเว็บห้องสมุด |
     
       
       
  โปรดทราบ ! สมอ.ได้ลดจำนวนเครื่องหมายมาตรฐาน จากเดิม 5 เครื่องหมาย เหลือเพียง 2 เครื่องหมาย คือ    
     
(เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป)
(เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ)
   
 
 
   
ทั้งนี้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐาน สำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2549 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการ ที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตหลายเครื่องหมายกับผลิตภัณฑ์เดียวกัน และลดความสับสนของผู้บริโภคในการสังเกตเครื่องหมายที่ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ในส่วนของ มอก.ฉบับเต็มบางรายการที่ยังคงมีพื้นหลัง (background) เป็นรูปเครื่องหมายมาตรฐานตามแบบเดิมนั้น ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดเข้าใจว่า background เหล่านั้น ต้องเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ทั้งหมด..
| กลับสู่ด้านบน |
   
 
++กิจกรรม++
 
 
 
    การฝึกอบรม/บรรยาย .........................................................................................................................................................................................................
   
     
   
การศึกษาดูงาน .........................................................................................................................................................................................................
   
   

ISO 9000 และกิจกรรมอื่นๆ ...................................................................................................................................................................................

| กลับสู่ด้านบน |
.......................................................................................................................................................................................................................................................
 
  กลับหน้าหลัก  

-> ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 5 July, 2021