Info-act เงื่อนไข ข้อตกลง ในการใช้บริการ
เอกสารส่วนใหญ่ในห้องสมุด เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ การให้บริการจึงมีขอบเขตและข้อจำกัดบางประการ ห้องสมุดแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดเงื่อนไขดังกล่าว ซักนิด เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ..
condition ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ.
ห้องสมุด ทำหน้าที่เป็น "ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร" ซึ่งประชาชน สามารถมาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สมอ. ได้ด้วยตนเอง ในวัน-เวลาราชการ..
 clip คลิปวีดีโอ/หนังสั้น บน YouTube
ด้วยความที่เป็นยุคแห่ง "โซเชียลมีเดีย" (Social media) ห้องสมุดจึงมีแนวคิดที่จะเผยแพร่สื่อออนไลน์ไปยังผู้ใช้บริการ ผ่านทาง YouTube ซึ่งเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดีย ที่มีคนใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ..
e-manual คู่มือการใช้ห้องสมุด (e-manual)
เนื่องจาก มาตรฐานและกฎระเบียบทางวิชาการ เป็นเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะ .. วิธีการค้นหา/การใช้งาน จึงแตกต่างจากเอกสารประเภทอื่น ..ดังรายละเอียดในคู่มือนี้ ..
news ข่าวและกิจกรรม
2-3 ส.ค. 59 - ห้องสมุดจัดฝึกอบรมตัดต่อ VDO (รุ่นที่ 2) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สมอ.

  ......................................................................................................  
  ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  "ห้องสมุด สมอ." หรือ "ห้องสมุดมาตรฐาน" มีชื่อกลุ่มอย่าง เป็นทางการว่า กลุ่มห้องสมุดสารสนเทศด้านการมาตรฐาน เป็นห้องสมุดเฉพาะทางวิชาการด้านการมาตรฐาน สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ห้องสมุด สมอ. เป็นแหล่งรวบรวมมาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ มาตรฐานภูมิภาค มาตรฐานระหว่างประเทศ กฎระเบียบทางวิชาการ ตลอดจนเอกสารด้านการรับรองคุณภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปของเอกสาร ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช สื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย
  ......................................................................................................
 

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ห้องสมุดฯ จึงทำหน้าที่เป็น “ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ.” ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถมาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สมอ. ที่จัดเตรียมไว้ให้ (ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) ได้ด้วยตนเอง ในวัน-เวลาราชการ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ทุกประการ

สมอ.สาร -> ฉบับล่าสุด: ฉบับที่ 511 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สมอ. จัดทำ Full text ของ สมอ. สาร (E-magazine) เผยแพร่ผ่านเว็บทั้ง ฉ.ปัจจุบัน และ ฉ.ย้อนหลัง > คลิก!

   

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
รายชื่อ มอก. เรียงตามหมายเลข
ICS | หัวเรื่อง | Adopt
 
ค้นหาข้อมูล
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร


 

Gallery

ล่าสุด -> ห้องสมุด จัดฝึกอบรมตัดต่อ VDO แก่บุคลากร สมอ. (2 รุ่น)
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการใช้โปรแกรม Sony Vegas เพื่อการสร้างสื่อประเภท VDO/Multimedia" (วิทยากร โดยบุคลากรของห้องสมุด)
รุ่นที่ 1: 29-30 มิ.ย. 59 (20 คน)
รุ่นที่ 2: 2-3 ส.ค. 59 (20 คน)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

รายชื่อเอกสารใหม่

ฉบับล่าสุด ->เม.ย.- มิ.ย. 60
"รายชื่อเอกสารใหม่ (TISI Library Accession List)"สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุด ตั้งแต่ ฉบับเดือน ก.ค.- ก.ย. 2545 เป็นต้นไป
>> ดูทั้งหมด..คลิก !

 

Click-2-Full text

 

สมอ.สาร ฉบับ 511 มี.ค.61 รายงานประจำปี 59
 

 
 

ดาวน์โหลด มอก.
 
หนังสั้นห้องสมุด #2
 
 
* ห้องสมุด สมอ. เปิดทำการ
เฉพาะวัน-เวลาราชการ
 

 

 

 

 

 


Click-2-Clip

 

คลิปเสียง : บรรยาย Graphic for Presentation

รวมคลิปเสียงเกี่ยวกับ สมอ.| มอก. | มผช. และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

> คลิปทั้งหมด

ปัจจุบันห้องสมุดจัดทำคลิปวีดิโอขึ้นเผยแพร่ทาง YouTube ทั้งหมด สำหรับคลิปเดิม/คลิปเก่าที่เคยมี แต่มิได้นำ ขึ้น YouTube นั้น สามารถดูได้ ที่นี่


 

-> ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 22 May, 2018