Info-act เงื่อนไข ข้อตกลง ในการใช้บริการ
เอกสารส่วนใหญ่ในห้องสมุด เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ การให้บริการจึงมีขอบเขตและข้อจำกัดบางประการ ห้องสมุดแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดเงื่อนไขดังกล่าว ซักนิด เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ..
condition เว็บไซต์ศูนย์ฯ
ห้องสมุด ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน ประชาชน/ผู้สนใจ สามารถเข้าไปตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว ได้แล้ววันนี้..
 clip คลิปวีดีโอ/หนังสั้น บน YouTube
ด้วยความที่เป็นยุคแห่ง "โซเชียลมีเดีย" (Social media) ห้องสมุดจึงมีแนวคิดที่จะเผยแพร่สื่อออนไลน์ไปยังผู้ใช้บริการ ผ่านทาง YouTube ซึ่งเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดีย ที่มีคนใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ..
e-manual คู่มือการใช้ห้องสมุด (e-manual)
เนื่องจาก มาตรฐานและกฎระเบียบทางวิชาการ เป็นเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะ .. วิธีการค้นหา/การใช้งาน จึงแตกต่างจากเอกสารประเภทอื่น ..ดังรายละเอียดในคู่มือนี้ ..
news ข่าวและกิจกรรม
27 มิ.ย. 61 - UL เยี่ยมชมห้องสมุด (เนื่องในวาระที่มาร่วมลงนาม MOU ด้านการมาตรฐาน กับ สมอ.)

   
 

 

 

 

 

 

 
   
 

"ห้องสมุด สมอ." หรือ "ห้องสมุดมาตรฐาน" มีชื่อกลุ่มอย่าง เป็นทางการว่า กลุ่มห้องสมุดสารสนเทศด้านการมาตรฐาน เป็นห้องสมุดเฉพาะทางวิชาการด้านการมาตรฐาน สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแหล่งรวบรวมมาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ กฎระเบียบทางวิชาการ ตลอดจนเอกสารด้านการรับรองคุณภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปของเอกสาร ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช สื่อวัสดุคอมพิวเตอร์

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ห้องสมุดฯ ยังทำหน้าที่เป็น “ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ.  ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถมาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สมอ. ที่จัดเตรียมไว้ให้ (ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) ได้ด้วยตนเอง ในวัน-เวลาราชการ

สมอ.สาร -> ฉบับล่าสุด: ฉบับที่ 547 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

สมอ. จัดทำ Full text ของ สมอ. สาร (E-magazine) เผยแพร่ผ่านเว็บทั้ง ฉ.ปัจจุบัน และ ฉ.ย้อนหลัง > คลิก!

   

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
รายชื่อ มอก. เรียงตามหมายเลข
ICS | หัวเรื่อง | Adopt
 
ค้นหาข้อมูล
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร


 

Gallery

ล่าสุด -> ภาพบรรยากาศ : UL (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ร่วมลงนาม MOU ด้านการมาตรฐาน กับ สมอ. และเยี่ยมชมห้องสมุด

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

รายชื่อเอกสารใหม่

ฉบับล่าสุด ->เม.ย.- มิ.ย. 60
"รายชื่อเอกสารใหม่ (TISI Library Accession List)"สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุด ตั้งแต่ ฉบับเดือน ก.ค.- ก.ย. 2545 เป็นต้นไป
>> ดูทั้งหมด..คลิก !

 

Click-2-Full text

 

สมอ.สาร ฉบับ 547 มี.ค.64 รายงานประจำปี 63
 

 
 

ดาวน์โหลด มอก.
 
คลิปห้องสมุด
 
 
* ห้องสมุด สมอ. เปิดทำการ
เฉพาะวัน-เวลาราชการ
 

 

 

 

 

 


Click-2-Clip

 

คลิปเสียง : บรรยาย Graphic for Presentation

รวมคลิปเสียงเกี่ยวกับ สมอ.| มอก. | มผช. และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

> คลิปทั้งหมด

ปัจจุบันห้องสมุดจัดทำคลิปวีดิโอขึ้นเผยแพร่ทาง YouTube ทั้งหมด สำหรับคลิปเดิม/คลิปเก่าที่เคยมี แต่มิได้นำ ขึ้น YouTube นั้น สามารถดูได้ ที่นี่


 

-> ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 5 July, 2021