ชื่อคลิป: 40 ปี สมอ.
คลิปโฆษณาเกี่ยวกับ สมอ.
  (ในโอกาสครบรอบ 40 ปี)
ความยาว: 45 วินาที
อัพโหลด: 16 พ.ย. 2552
   

โฆษณา 40 ปี สมอ.

ภาพยนตร์โฆษณาเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สมอ. จัดทำเผยแพร่ เนื่องในโอกาสที่ สมอ. ดำเนินงานมาครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 25 มีนาคม 2552 (วันคล้ายวันสถาปนา สมอ.)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player