ชื่อคลิป: 40 ปี สมอ.
คลิปแนะนำ สมอ. (ภารกิจ
  โครงสร้าง อำนาจหน้าที่..)
ความยาว: 6:48 นาที
อัพโหลด: 16 พ.ย. 2552
   

40 ปี สมอ.

เป็นวีดิทัศน์แนะนำ สมอ. ที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน ได้จัดทำเผยแพร่ เนื่องในโอกาสที่ สมอ. ครบรอบ 40 ปี วีดิทัศน์ดังกล่าว นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของ สมอ. ภารกิจหลัก โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ตราสัญลักษณ์ใหม่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และอื่นๆ ซึ่งห้องสมุดได้นำมาจัดทำเป็นคลิปวีดิโอ ขึ้นเว็บ สำหรับเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player