ชื่อคลิป: สัมภาษณ์: ถังก๊าซ LPG
คลิป รมอ.ให้สัมภาษณ์เรื่อง
  ถังก๊าซ LPG
ภาษา: อังกฤษ
On Air: รายการมอร์นิ่งทอล์ค
  สถานีโทรทัศน์ NBT
  วันที่ 20 สิงหาคม 2551
Modify: จัดทำคำบรรยายภาษาไทย
  (Thai Subtitle) แทรกลงใน
  ีคลิปวีดิโอ เพิ่มเติม
ความยาว: 2:49 นาที
อัพโหลด: 16 พ.ย. 2552
   

รมอ.ชัยยงฯ ให้สัมภาษณ์เรื่องถังก๊าซ LPG (Eng. with Thai Sub.)

นายชัยยง กฤตผลชัย รองเลขาธิการ  สมอ. ให้สัมภาษณ์ในรายการมอร์นิ่งทอล์ค (Morning Talk) เผยแพร่  ่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานถังก๊าซ LPG
ที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ โดยรองเลขาธิการ สมอ. ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน
ถังก๊าซ LPG  ตามมาตรฐาน มอก. 370-2525   และวิธีการเลือกถังก๊าซที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมถึงข้อควร ระวังสำหรับผู้ที่ติดตั้งถังก๊าซ LPG ในรถยนต์ด้วย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player