ชื่อคลิป: การค้นหา JIS
คลิปแนะนำวิธีการค้นหา
  ๋JIS จาก catalogue
ความยาว: 54 วินาที
อัพโหลด: 16 พ.ย. 2552
   

การค้นหามาตรฐาน JIS (กรณีทราบหมายเลขมาตรฐาน) โดยใช้บัญชีรายชื่อมาตรฐาน (JIS Yearbook / JIS Catalogue)

"JIS Yearbook" หรือ "JIS Catalogue" เป็นบัญชีรายชื่อมาตรฐานที่รวบรวมรายการมาตรฐาน JIS ทั้งหมดเอาไว้ด้วยกัน ประโยชน์ของ catalogue ดังกล่าว คือ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยค้นหามาตรฐานที่ต้องการ การเข้าถึงมาตรฐาน JIS มีหลายวิธี กรณีทราบหมายเลขมาตรฐาน สามารถทำได้โดย

(1) นำหมายเลขมาตรฐาน ไปตรวจสอบ/ค้นหาจาก catalogue ในส่วนที่เรียงตามลำดับหมายเลข

(2) เมื่อพบหมายเลขที่ต้องการ ให้สังเกตสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน catalogue เนื่องจากสัญลักษณ์เหล่านั้น จะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ผู้ใช้ทราบว่า ห้องสมุด มีรายการมาตรฐาน JIS ที่กำลังค้นหาหรือไม่? เป็นฉบับภาษาใด? ปี ค.ศ. ใด?

ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถศึกษารายละเอียดวิธีการได้จากคลิปนี้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player