ชื่อคลิป: การใช้แฟ้ม ISO
คลิปแนะนำการใช้งานแฟ้ม
  ISO อย่างถูกวิธี
ความยาว: 29 วินาที
อัพโหลด: 16 พ.ย. 2552
   

การใช้แฟ้มมาตรฐาน ISO

"ISO" (มาตรฐานสากล ซึ่งจัดทำโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) จัดเก็บอยู่ใน แฟ้มชนิด 2 ห่วง การใช้แฟ้มดังกล่าวจะต้องโยกก้านล็อคภายใน ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งท่านสามารถศึกษา วิธีการใช้แฟ้มมาตรฐาน ISO อย่างถูกวิธีได้จากคลิปนี้

หมายเหตุ มาตรฐานอื่นๆ ที่จัดเก็บในแฟ้มชนิดเดียวกันนี้ เช่น AS, BS, CAN, CNS, JIS (ฉบับภาษาอังกฤษ), prEN, MS, KS เป็นต้น ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการใช้แฟ้มมาตรฐาน ISO ข้างต้น

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player