ชื่อคลิป: งานครบรอบ "40 ปี สมอ."
คลิป ลมอ. กล่าวต้อนรับ ใน
  งานครบรอบ "40 ปี สมอ.ฯ"
ความยาว: 2:49 นาที
อัพโหลด: 16 พ.ย. 2552
 

สมอ. จัดงานครบรอบ “40 ปี สมอ. 40 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ยกระดับมาตรฐานชีวิตที่ดี เพื่อคนไทย...ตลอดไป”

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดงานครบรอบ “40 ปี สมอ. 40 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ยกระดับมาตรฐานชีวิตที่ดี เพื่อคนไทย...ตลอดไป” โดยได้ได้รับเกียรติจาก นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ลมอ.) เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 17.00-20.30 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player