ชื่อคลิป: ถังก๊าซ LPG

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "เลือกได้ เลือกดี" (ตอนที่ 4)

ความยาว: 1 นาที
อัพโหลด: 10 พ.ค. 2555
   

ถังก๊าซ LPG

สารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. ชุด "เลือกได้..เลือกดี"

ตอนที่ 4 การเลือกใช้ ถังก๊าซ LPG ที่ได้มาตรฐาน