ชื่อคลิป: ัเครื่องทำน้ำร้อน

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "เลือกได้ เลือกดี" (ตอนที่ 3)

ความยาว: 1 นาที
อัพโหลด: 10 พ.ค. 2555
   

เครื่องทำน้ำร้อน

สารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. ชุด "เลือกได้..เลือกดี"

ตอนที่ 3 อุ่นกาย..สบายใจ กับ เครื่องทำน้ำร้อน คุณภาพ