ชื่อคลิป: ถูกและดี

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "เลือกได้ เลือกดี" (ตอนที่ 2)

ความยาว: 1 นาที
อัพโหลด: 10 พ.ค. 2555
   

ถูกและดี

สารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. ชุด "เลือกได้..เลือกดี"

ตอนที่ 2 การเลือกซื้อ.. เลือกใช้ โภคภัณฑ์