ชื่อคลิป: เครื่องหมาย?

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "เลือกได้ เลือกดี" (ตอนที่ 1)

ความยาว: 1 นาที
อัพโหลด: 10 พ.ค. 2555
   

เครื่องหมาย?

สารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. ชุด "เลือกได้..เลือกดี"

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องหมาย มอก.