ชื่อคลิป: ท่อร้อยสายไฟ

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "เลือกได้ เลือกดี" (ตอนที่ 10)

ความยาว: 1 นาที
อัพโหลด: 21 มิ.ย. 2555
   

ท่อร้อยสายไฟ

สารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. ชุด "เลือกได้..เลือกดี"

ตอนที่ 10 ข้อแนะนำเพื่อการเลือกใช้ ท่อร้อยสายไฟ ได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ และปลอดภัย