ชื่อคลิป: เหล็กเส้น

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "เลือกได้ เลือกดี" (ตอนที่ 9)

ความยาว: 1 นาที
อัพโหลด: 21 มิ.ย. 2555
   

เหล็กเส้น

สารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. ชุด "เลือกได้..เลือกดี"

ตอนที่ 9 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ เหล็กเส้น : "เหล็กเต็ม" กับ "เหล็กเบา"