ชื่อคลิป: เครื่องกรองน้ำ

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "เลือกได้ เลือกดี" (ตอนที่ 8)

ความยาว: 1 นาที
อัพโหลด: 21 มิ.ย. 2555
   

เครื่องกรองน้ำ

สารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. ชุด "เลือกได้..เลือกดี"

ตอนที่ 8 ปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม..ในการตัดสินใจเลือกซื้อ เครื่องกรองน้ำดื่ม