ชื่อคลิป: ของเล่น

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "เลือกได้ เลือกดี" (ตอนที่ 7)

ความยาว: 1 นาที
อัพโหลด: 21 มิ.ย. 2555
   

ของเล่น

สารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. ชุด "เลือกได้..เลือกดี"

ตอนที่ 7 ของเล่นเด็ก ไม่ได้มาตรฐาน..อันตรายถึงชีวิต !