ชื่อคลิป: ไมโครเวฟ

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "เลือกได้ เลือกดี" (ตอนที่ 6)

ความยาว: 1 นาที
อัพโหลด: 21 มิ.ย. 2555
   

ไมโครเวฟ

สารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. ชุด "เลือกได้..เลือกดี"

ตอนที่ 6 เครื่องหมาย มอก. บน ไมโครเวฟ คือ สิ่งที่ยืนยันถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย