ชื่อคลิป: หัวนมยาง

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "เลือกได้ เลือกดี" (ตอนที่ 5)

ความยาว: 1 นาที
อัพโหลด: 21 มิ.ย. 2555
   

หัวนมยาง

สารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. ชุด "เลือกได้..เลือกดี"

ตอนที่ 5 ข้อแนะนำในการเลือกใช้ หัวนมยาง เพื่อความปลอดภัยของทารก