ชื่อคลิป: ถ้าชีวิตนี้ ไม่มี มอก.

สารคดีสั้น ชุด "ดูซักนิด.. คิดก่อนซื้อ กับ สมอ." (ตอนที่ 8)

ความยาว: 35 วินาที
อัพโหลด: 18 ม.ค. 2553
   

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "ดูซักนิด..คิดก่อนซื้อ กับ สมอ." (ตอนที่ 8)

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "ดูซักนิด..คิดก่อนซื้อ กับ สมอ." เป็นสารคดีสั้นเกี่ยวกับ การเลือกใช้สินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. จำนวน 10 ตอนจบ ที่ สมอ. จัดทำขึ้นในรูปแบบสปอร์ตโฆษณาที่มีความน่าสนใจ และนำออกอากาศทางโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย มอก. แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริโภค เอาใจใส่ในการเลือกใช้เฉพาะสินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น

ตอนที่ 8 "ถ้าชีวิตนี้ ไม่มี มอก."
ถ้าชีวิตนี้..ไม่มี มอก. แล้วจะเป็นอย่างไร? คำตอบคือ.. "ชีวิตจะมืดมิด ถ้าใช้แต่สินค้าที่ไม่มีมาตรฐาน.. หันมาใช้สินค้าที่มีตรา มอก. ที่รับรองทั้งคุณภาพ และมาตรฐานกันดีกว่า"