ชื่อคลิป: เลือกที่ ตรา

สารคดีสั้น ชุด "ดูซักนิด.. คิดก่อนซื้อ กับ สมอ." (ตอนที่ 5)

ความยาว: 33 วินาที
อัพโหลด: 18 ม.ค. 2553
   

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "ดูซักนิด..คิดก่อนซื้อ กับ สมอ." (ตอนที่ 5)

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "ดูซักนิด..คิดก่อนซื้อ กับ สมอ." เป็นสารคดีสั้นเกี่ยวกับ การเลือกใช้สินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. จำนวน 10 ตอนจบ ที่ สมอ. จัดทำขึ้นในรูปแบบสปอร์ตโฆษณาที่มีความน่าสนใจ และนำออกอากาศทางโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย มอก. แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริโภค เอาใจใส่ในการเลือกใช้เฉพาะสินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น

ตอนที่ 5 "เลือกที่ ตรา"
แนะนำวิธีการเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่มีคุณภาพ โดย.. "แค่หน้าตาอาหารกระป๋องอย่างเดียว..ไม่พอ ต้องเลือกที่มีตรา มอก. ซึ่งรับรองมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ และขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้องด้วย ทั้งต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สะอาด ปลอดภัย"