ชื่อคลิป: ใครถูก?

สารคดีสั้น ชุด "ดูซักนิด.. คิดก่อนซื้อ กับ สมอ." (ตอนที่ 2)

ความยาว: 33 วินาที
อัพโหลด: 18 ม.ค. 2553
   

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "ดูซักนิด..คิดก่อนซื้อ กับ สมอ." (ตอนที่ 2)

สารคดีโทรทัศน์ ชุด "ดูซักนิด..คิดก่อนซื้อ กับ สมอ." เป็นสารคดีสั้นเกี่ยวกับ การเลือกใช้สินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. จำนวน 10 ตอนจบ ที่ สมอ. จัดทำขึ้นในรูปแบบสปอร์ตโฆษณาที่มีความน่าสนใจ และนำออกอากาศทางโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย มอก. แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริโภค เอาใจใส่ในการเลือกใช้เฉพาะสินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น

ตอนที่ 2 "ใครถูก?"
ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องหมาย มอก. โดย "เครื่องหมาย มอก. มี 2 ประเภท คือ ประเภทมาตรฐานบังคับ และประเภทมาตรฐานทั่วไป ซึ่งออกให้กับสินค้าคนละประเภทกัน แต่ว่าทั้งคู่.. เอาไว้สำหรับรับรองมาตรฐานสินค้า เหมือนๆ กัน "