ชื่อคลิป: อันตราย..อย่าใช้แบตเตอรี่ปลอม

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 20)

On Air: รายการ สมอ.โฟกัส
  ModernNine TV (ช่อง 9)
  วันที่ 27 กันยายน 2550
ความยาว: 1:58 นาที
อัพโหลด: 18 ม.ค. 2553
   

รายการ "สมอ. โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 20)

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด "เจาะลึก มอก." เป็นรายการสารคดีโทรทัศน์ ที่เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับ มอก. โดยนำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ มอก., เครื่องหมาย มอก. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการเลือกสินค้าคุณภาพโดยสังเกตจากเครื่องหมาย มอก. ซึ่งจะทำให้มั่นใจ ปลอดภัย และคุ้มราคา

รายการ สมอ.โฟกัส ชุด "เจาะลึก มอก." นี้ สมอ. ได้จัดทำขึ้น และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ModernNine TV (ช่อง 9) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มอก. ให้แก่ผู้บริโภค และช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภค เอาใจใส่ในการเลือกใช้เฉพาะสินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. และตระหนักถึงคุณค่าของการเลือกใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน

ตอนที่ 20 "อันตราย..อย่าใช้แบตเตอรี่ปลอม"
ให้ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ, มอก.ที่เกี่ยวข้อง, คุณลักษณะของแบตเตอรี่ที่ดี มีมาตรฐาน ตลอดจนข้อแนะนำในการเลือกใช้แบตเตอรี่อย่างถูกวิธี เช่น ไม่ใช้แบตเตอรี่ปลอม เพราะอาจเกิดอันตรายจากการระเบิด ตามที่เป็นข่าวได้ ฯลฯ ที่สำคัญ คือ "เลือกใช้เฉพาะแบตเตอรี่ ที่มี มอก. เพราะได้ผ่านการควบคุมการผลิต และการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำให้เชื่อมั่นได้ว่า แบตเตอรี่ทุกก้อน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย"