ชื่อคลิป: ครัวยุคใหม่.. ปลอดภัยด้วยเตาไมโครเวฟ มอก.

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 12)

On Air: รายการ สมอ.โฟกัส
  ModernNine TV (ช่อง 9)
  วันที่ 30 สิงหาคม 2550
ความยาว: 1:58 นาที
อัพโหลด: 18 ม.ค. 2553
   

รายการ "สมอ. โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 12)

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด "เจาะลึก มอก." เป็นรายการสารคดีโทรทัศน์ ที่เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับ มอก. โดยนำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ มอก., เครื่องหมาย มอก. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการเลือกสินค้าคุณภาพโดยสังเกตจากเครื่องหมาย มอก. ซึ่งจะทำให้มั่นใจ ปลอดภัย และคุ้มราคา

รายการ สมอ.โฟกัส ชุด "เจาะลึก มอก." นี้ สมอ. ได้จัดทำขึ้น และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ModernNine TV (ช่อง 9) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มอก. ให้แก่ผู้บริโภค และช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภค เอาใจใส่ในการเลือกใช้เฉพาะสินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. และตระหนักถึงคุณค่าของการเลือกใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน

ตอนที่ 12 "ครัวยุคใหม่..ปลอดภัยด้วยเตาไมโครเวฟ มอก."
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ วิธีเลือกซื้อเตาไมโครเวฟที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจากเตาไมโครเวฟ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอันตราย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ทางด้านไฟฟ้า ซึ่งอาจเกิดจากการรั่วของไฟฟ้า และอันตรายด้านคลื่นไมโคร ดังนั้น.. "การเลือกซื้อเตาไมโครเวฟ จึงต้องเลือกที่มีเครื่องหมาย มอก. เพราะเป็นเครื่องยืนยันว่า เตาไมโครเวฟนั้น ปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า คือไม่มีไฟรั่ว และคลื่นไมโครไม่รั่วไหลออกมาถึงขั้นเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้"