ชื่อคลิป: เครื่องซักผ้า.. ผู้ช่วยคนสำคัญของครอบครัว

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 11)

On Air: รายการ สมอ.โฟกัส
  ModernNine TV (ช่อง 9)
  วันที่ 28 สิงหาคม 2550
ความยาว: 1:55 นาที
อัพโหลด: 18 ม.ค. 2553
   

รายการ "สมอ. โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 11)

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด "เจาะลึก มอก." เป็นรายการสารคดีโทรทัศน์ ที่เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับ มอก. โดยนำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ มอก., เครื่องหมาย มอก. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการเลือกสินค้าคุณภาพโดยสังเกตจากเครื่องหมาย มอก. ซึ่งจะทำให้มั่นใจ ปลอดภัย และคุ้มราคา

รายการ สมอ.โฟกัส ชุด "เจาะลึก มอก." นี้ สมอ. ได้จัดทำขึ้น และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ModernNine TV (ช่อง 9) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มอก. ให้แก่ผู้บริโภค และช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภค เอาใจใส่ในการเลือกใช้เฉพาะสินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. และตระหนักถึงคุณค่าของการเลือกใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน

ตอนที่ 11 "เครื่องซักผ้า.. ผู้ช่วยคนสำคัญของครอบครัว"
คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าให้คุ้มค่า โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการทำงาน ของเครื่องซักผ้าที่ต้องใช้น้ำในการทำงาน ฉะนั้น เมื่อน้ำกับไฟฟ้าต้องทำงานร่วมกัน ความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด "การที่เครื่องซักผ้า แสดงเครื่องหมาย มอก. ก็สามารถยืนยันได้ว่า มีความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ทนแรงดันไฟฟ้าสูง ทนความชื้นได้"