ชื่อคลิป: รู้จักซื้อ..รู้จักใช้..เครื่องดับเพลิง

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 6)

On Air: รายการ สมอ.โฟกัส
  ModernNine TV (ช่อง 9)
  วันที่ 9 สิงหาคม 2550
ความยาว: 1:57 นาที
อัพโหลด: 18 ม.ค. 2553
   

รายการ "สมอ. โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 6)

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด "เจาะลึก มอก." เป็นรายการสารคดีโทรทัศน์ ที่เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับ มอก. โดยนำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ มอก., เครื่องหมาย มอก. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการเลือกสินค้าคุณภาพโดยสังเกตจากเครื่องหมาย มอก. ซึ่งจะทำให้มั่นใจ ปลอดภัย และคุ้มราคา

รายการ สมอ.โฟกัส ชุด "เจาะลึก มอก." นี้ สมอ. ได้จัดทำขึ้น และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ModernNine TV (ช่อง 9) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มอก. ให้แก่ผู้บริโภค และช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภค เอาใจใส่ในการเลือกใช้เฉพาะสินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. และตระหนักถึงคุณค่าของการเลือกใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน

ตอนที่ 6 "รู้จักซื้อ..รู้จักใช้..เครื่องดับเพลิง"
คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภท/ชนิดของเครื่องดับเพลิง ลักษณะทั่วไปของเครื่องดับเพลิง วิธีการเลือกใช้เครื่องดับเพลิงตามชั้นคุณภาพ หรือ เลือกให้เหมาะสมกับประเภทของเปลวเพลิง และข้อสังเกตในการเลือกซื้อเครื่องดับเพลิง ทั้งนี้ "ให้เลือกเครื่องดับเพลิงที่มี ตรา มอก. 332-2537 ก็จะได้เครื่องดับเพลิงที่มีคุณภาพ"