ชื่อคลิป: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 5)

On Air: รายการ สมอ.โฟกัส
  ModernNine TV (ช่อง 9)
  วันที่ 7 สิงหาคม 2550
ความยาว: 1:55 นาที
อัพโหลด: 18 ม.ค. 2553
   

รายการ "สมอ. โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 5)

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด "เจาะลึก มอก." เป็นรายการสารคดีโทรทัศน์ ที่เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับ มอก. โดยนำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ มอก., เครื่องหมาย มอก. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการเลือกสินค้าคุณภาพโดยสังเกตจากเครื่องหมาย มอก. ซึ่งจะทำให้มั่นใจ ปลอดภัย และคุ้มราคา

รายการ สมอ.โฟกัส ชุด "เจาะลึก มอก." นี้ สมอ. ได้จัดทำขึ้น และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ModernNine TV (ช่อง 9) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มอก. ให้แก่ผู้บริโภค และช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภค เอาใจใส่ในการเลือกใช้เฉพาะสินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. และตระหนักถึงคุณค่าของการเลือกใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน

ตอนที่ 5 "ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์"
ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของปูนซีเมนต์จำแนกตามประเภทการใช้งาน (งานฉาบ งานก่อ และงานเท) และนำเสนอข้อมูล มอก. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ "มอก.80 - ปูนซีเมนต์ผสม" และ "มอก.15 เล่ม 1 - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "มอก.15 เล่ม 1 - 2547 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ นั้น สมอ. ได้กำหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ ซึ่งหมายความว่า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย จะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่าย เฉพาะปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น หากรายใดฝ่าฝืน จะต้องมีโทษตามกฎหมาย"