ชื่อคลิป: บ้านดี มีมาตรฐาน

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 4)

On Air: รายการ สมอ.โฟกัส
  ModernNine TV (ช่อง 9)
  วันที่ 2 สิงหาคม 2550
ความยาว: 1:56 นาที
อัพโหลด: 18 ม.ค. 2553
   

รายการ "สมอ. โฟกัส" ชุด เจาะลึก มอก. (ตอนที่ 4)

รายการ "สมอ.โฟกัส" ชุด "เจาะลึก มอก." เป็นรายการสารคดีโทรทัศน์ ที่เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับ มอก. โดยนำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ มอก., เครื่องหมาย มอก. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการเลือกสินค้าคุณภาพโดยสังเกตจากเครื่องหมาย มอก. ซึ่งจะทำให้มั่นใจ ปลอดภัย และคุ้มราคา

รายการ สมอ.โฟกัส ชุด "เจาะลึก มอก." นี้ สมอ. ได้จัดทำขึ้น และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ModernNine TV (ช่อง 9) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มอก. ให้แก่ผู้บริโภค และช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภค เอาใจใส่ในการเลือกใช้เฉพาะสินค้าคุณภาพที่มีเครื่องหมาย มอก. และตระหนักถึงคุณค่าของการเลือกใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน

ตอนที่ 4 "บ้านดี มีมาตรฐาน"
แนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้าน/วัสดุก่อสร้าง อย่างชาญฉลาด โดย.. "เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีเครื่องหมาย มอก. ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพ ซึ่งสามารถการันตีได้ว่า เหล็กทุกเส้น เสาทุกต้น ปูนทุกถุง ที่นำมาสร้างบ้าน ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สมอ. เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและหมดห่วงกับปัญหาต่างๆ"