ชื่อคลิป: มั่นใจเมื่อมีเครื่องหมาย มอก.

สารคดีสั้น ชุด "ซื้อง่าย ขายคล่อง ต้องมี มอก." (ตอน มั่นใจ..)

ความยาว: 1:03 นาที
อัพโหลด: 24 มี.ค. 2554
   

มั่นใจเมื่อมีเครื่องหมาย มอก.

เป็นสารคดีสั้น จาก ชุด "ซื้อง่าย ขายคล่อง ต้องมี มอก." ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ สหกรณ์โคนม แห่งหนึ่ง ซึ่งร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน อย่างเต็มกำลัง แต่ยังไม่มั่นใจว่า คุณภาพจะตรงใจลูกค้าหรือไม่ จึงได้ขอการรับรอง มอก. ซึ่งท้ายที่สุด ก็ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ.. มั่นใจ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย