ชื่อคลิป: มสธ. มาดูงาน (22 ก.ค. 54)

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ มสธ. มาดูงาน

ความยาว: 49 วินาที
อัพโหลด: 28 ก.ค. 2554
   

์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมห้องสมุด (22 ก.ค. 54)

วันที่ 22 ก.ค.54  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล (สาขาวิชาศิลปศาสตร์ - ชุดวิชาการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวม 11 คน รับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมห้องสมุด