ชื่อคลิป: จุฬาฯ มาดูงาน (6 ม.ค. 54)

อาจารย์ และนิสิต คณะวิทยฯ, จุฬาฯ มาดูงาน

ความยาว: 50 วินาที
อัพโหลด: 11 ม.ค. 2554
   

อาจารย์ และนิสิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมห้องสมุด (6 ม.ค. 54)

วันที่ 6 ม.ค.54  อาจารย์ นิสิตปริญญาโท และนิสิตชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 39 คน รับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมห้องสมุด เพื่อศึกษาค้นคว้ามาตรฐาน ISO ทางด้านการพิมพ์