ชื่อคลิป: ฺBSN มาดูงาน (4 ส.ค. 53)

คณะเจ้าหน้าที่จาก BSN (อินโดนีเซีย) มาดูงาน

ความยาว: 1:08 นาที
อัพโหลด: 6 ส.ค. 2553
   

คณะเจ้าหน้าที่จาก BSN ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน สมอ. และเยี่ยมชมห้องสมุด (4 ส.ค.53)

วันที่ 4 ส.ค.53 คณะเจ้าหน้าที่จาก สถาบันมาตรฐาน BSN ประเทศอินโดนีเซีย (จำนวน 3 คน) ศึกษาดูงานด้านการกำหนดมาตรฐานของ สมอ. และเยี่ยมชมห้องสมุด