มุมนักฟัง

สมอ. ได้จัดทำสกู๊ป/สปอตโฆษณา/เพลง (คลิปเสียงรูปแบบ mp3) เกี่ยวกับหน่วยงาน และภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น เพลง สมอ. , สกู๊ปแนะนำ สมอ., ความรู้เกี่ยวกับ มอก., สปอตโฆษณาเกี่ยวกับ มผช. ฯลฯ สำหรับเผยแพร่ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ห้องสมุดเห็นว่า คลิปดังกล่าวมีประโยชน์ จึงได้จัดทำขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถรับฟังและดาวน์โหลดคลิปผ่านเว็บไซต์นี้ได้โดยสะดวก ซึ่งถือเป็นการขยายช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน อีกทางหนึ่งด้วย

การบรรยาย | ความยาว 34:03 นาที |    
  1. คลิปเสียงการบรรยาย (บางส่วน) จากการฝึกอบรมหลักสูตร "Graphic for Presentation" รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ.2561 (วิทยากรโดย นายองอาจ จิตร์พรหม - บรรณารักษ์ห้องสมุด) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมอ.    
 
   
คลิกที่นี่เพื่อฟัง/ดาวน์โหลดคลิป! (63,847 KB)    
   
  2. คลิปเสียงการบรรยาย (บางส่วน) จากการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Sony Vegas เพื่อการสร้างสื่อประเภท VDO/Multimedia
รุ่นที่ 2 เมื่อ วันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ.2559 (วิทยากรโดย นายองอาจ จิตร์พรหม - บรรณารักษ์ห้องสมุด)
   
 
   
คลิกที่นี่เพื่อฟัง/ดาวน์โหลดคลิป! (69,690 KB)    
             
เกี่ยวกับ สมอ.
  1.
เพลง "มาตรฐาน" (เพลงประจำ สมอ.) | ความยาว 1:46 นาที |
   
(ร้องโดย: เอก Season Five | เนื้อร้อง+ทำนอง: วง Season Five | สังกัด: SANAM LUANG MUSIC)
   
สมอ. ได้รับมอบลิขสิทธิ์เพลง "มาตรฐาน" จากบริษัท GMM Grammy เพื่อนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนให้มีความตระหนักในความสำคัญ
ของการมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ สมอ. มีเพลงประจำหน่วยงาน ขอขอบพระคุณ บ.GMM Grammy, Sanam Luang Music,
GMM Z และวง Season Five ที่ให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

   
   
 
         
  2.
สกู๊ปแนะนำ สมอ. | ความยาว 9:20 นาที |
 
สกู๊ปแนะนำ สมอ. โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐาน
ความรู้เกี่ยวกับ มอก., มผช. ความสำคัญของการมาตรฐานต่อเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ
 
     
.......................................................................................................................................................................................................................................
เกี่ยวกับ มอก.  
    มาตรฐานบังคับ | ความยาว 32 วินาที |
    สปอตโฆษณา ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบังคับ โดยเน้นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น
มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
   
คลิกที่นี่เพื่อฟัง/ดาวน์โหลดคลิป ! (562 KB)  
 
.......................................................................................................................................................................................................................................
เกี่ยวกับ มผช.  
  1. ความสำคัญของโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) | ความยาว 1 นาที |
    สกู๊ปให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ มผช. โดยเน้นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญ และประโยชน์ของโครงการฯ ที่มีต่อผู้ผลิตชุมชน
   
คลิกที่นี่เพื่อฟัง/ดาวน์โหลดคลิป ! (951 KB)  
       
  2. โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ตามแนวพระราชดำริ | ความยาว 1 นาที |
    สกู๊ปให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ มผช. โดยเน้นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงชื่นชม
ความงดงามของงานหัตถศิลป์ จากฝีมือของสมาชิกโครงการศิลปาชีพ และทรงสนับสนุนงานหัตถศิลป์ จากภูมิปัญญาชาวบ้านในหลากหลายสาขา
ซึ่ง สมอ. ได้ร่วมสนองแนวพระราชดำริ โดยจัดโครงการ มผช. ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตชุมชน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการผลิต
สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
    คลิกที่นี่เพื่อฟัง/ดาวน์โหลดคลิป ! (976 KB)  
       
  3. สปอตโมษณา มผช. (น้าโย่ง เชิญยิ้ม) | ความยาว 38 วินาที |
    "น้าโย่ง เชิญยิ้ม มั่นใจสินค้า OTOP ที่ได้เครื่องหมาย มผช. .."  
   
คลิกที่นี่เพื่อฟัง/ดาวน์โหลดคลิป ! (595 KB)    
         
  4. สปอตโมษณา มผช. 1 | ความยาว 34 วินาที |
    "อยากโกอินเตอร์ ต้องไปขอรับรอง มผช."    
   
คลิกที่นี่เพื่อฟัง/ดาวน์โหลดคลิป ! (543 KB)    
         
  5. สปอตโมษณา มผช. 2 | ความยาว 34 วินาที |
    "สินค้าดีๆ มีเครื่องหมาย มผช. --> กระเป๋าผ้า+เครื่องประดับหินสี"  
   
คลิกที่นี่เพื่อฟัง/ดาวน์โหลดคลิป ! (537 KB)    
         
  6. สปอตโมษณา มผช. 3 | ความยาว 32 วินาที |
    "สินค้าดีๆ มีเครื่องหมาย มผช. --> เสื้อ"  
   
คลิกที่นี่เพื่อฟัง/ดาวน์โหลดคลิป ! (510 KB)    
        | กลับสู่ด้านบน |    
.......................................................................................................................................................................................................................................