วง Season Five (ขอขอบพระคุณ บ.GMM Grammy)
มาตรฐาน

ร้องโดย: เอก Season Five
เนื้อร้อง+ทำนอง: วง Season Five
สังกัด: SANAM LUANG MUSIC
รู้ไหมว่ามาตรฐานคืออะไร คือความพอดีที่มันไม่มากไม่น้อยไป
แล้วมันสำคัญกับเราอย่างไร สินค้าที่ใช้เราต้องมั่นใจว่าได้มาตรฐาน
.. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เพื่อการจับจ่ายใช้สอยอย่างคุ้มค่า

** มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
มีมาตรฐาน มี มอก. ที่ไหน ทุกคนคุ้มค่าและมั่นใจ ปลอดภัยแน่นอน

สมอ. คือ หน่วยงานแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานให้พวกเราใช้
สมอ. รับรองมาตรฐานให้ พวกเรามั่นใจใช้สินค้า มอก.
..เพื่อสังคมที่เป็นธรรม เพื่ออุตสาหกรรมที่ก้าวไกล

(**)