ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ. ยินดีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อที่จะได้นำ ความคิดเห็นเหล่านั้น มาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการบริการข้อมูลข่าวสาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากท่านมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สมอ. โปรดเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของท่าน ผ่านช่องทางต่อไปนี้:


แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ.

กรอกแบบสำรวจฯ ออนไลน - ->| แบบด่วนทันใจ | แบบละเอียด
ดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ (PDF format) ได้ที่นี่

เสนอข้อคิดเห็น/สอบถามข้อมูล ทาง โทร. 0-2202-3510, 0-2202-3515,
Fax. 0-2354-3276, e-mail: library@tisi.go.th

<< กลับหน้าหลัก |
.........................................................................................................................................................................................................................................................