วิธีติดต่อขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร

ประชาชน/ผู้สนใจทั่วไป ที่มีความประสงค์จะขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลการดำเนินงานของ สมอ. สามารถทำได้ ดังนี้

...................................................................................................................................
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ.
ห้องสมุด สมอ. (ชั้น 1 อาคาร สมอ.)
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
 
ดูแผนที่
| ดูคู่มือการขอรับบริการข้อูลข่าวสาร
 
  ในวัน-เวลาราชการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)
.........................................................................................................................................
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ. --> โทร. 0-2202-3510, 0-2202-3515
 
หน่วยงานภายใน สมอ. --> คลิกที่นี่ !
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อูลข่าวสาร สมอ.
เว็บไซต์ห้องสุด สมอ.
เว็บไซต์ สมอ. << กลับหน้าหลัก |