วิธีติดต่อขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน/ผู้สนใจทั่วไป ที่มีความประสงค์จะขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลการดำเนินงานของ สมอ. สามารถทำได้ ดังนี้

ติดต่อขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง (วัน-เวลาราชการ) ที่..

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ.
ห้องสมุด สมอ. (ชั้น 1 อาคาร สมอ.)
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ดูแผนที่

 
สายตรง --> โทร. 0-2202-3510, 0-2202-3515
  หน่วยงานภายใน สมอ. --> คลิกที่นี่ !
 
 
สอบถามข้อมูลทาง e-mail ของห้องสมุดฯ: library@tisi.go.th
 
เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อูลข่าวสาร สมอ.
เว็บไซต์ห้องสุด สมอ.
เว็บไซต์ สมอ.  
<< กลับหน้าหลัก |