อ ก. ฉ บั บ เ ต็ ม (TIS Full text)
เป็นฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) จำนวน 95 รายการ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล อ่านข้อมูลและ Download ข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็มของ มอก.บังคับ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

(สำหรับ มอก. ที่ไม่ได้จัดทำรายละเอียดเนื้อหาขึ้นเผยแพร่บนเว็บนี้
ท่านสามารถค้นหา/ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th ที่เมนู
"ประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา" )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- โปรดทราบ!! สมอ.ได้ลดจำนวนเครื่องหมายมาตรฐาน จากเดิม 5 เครื่องหมาย เหลือเพียง 2 เครื่องหมาย คือ

(เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป)
(เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ)
ทั้งนี้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐาน
สำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2549 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบ การ ที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตหลายเครื่องหมายกับผลิตภัณฑ์เดียวกัน และลด ความสับสนของผู้บริโภคในการสังเกตเครื่องหมายที่ผลิตภัณฑ ์
ดังนั้น ในส่วนของ มอก.ฉบับเต็มบางรายการที่ยังคงมีพื้นหลัง (background) เป็นรูปเครื่องหมายมาตรฐานตามแบบเดิมนั้น ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดเข้าใจว่า background เหล่านั้น ต้องเปลี่ยนไปเป็น เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ทั้งหมด..
.........................................................................................
มอก. ฉบับเต็มนี้ อยู่ในรูปแบบของ PDF file จำเป็นต้องใช้โปรแกรม..Acrobat Reader..ในการอ่านข้อมูล
หน้า | 1 | 2 |
รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ชึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (95 รายการ)
   
รายชื่อ มอก. | เรียงตามลำดับหมายเลข มอก. | เรียงตามลำดับตัวอักษร |
Size
>>
(รายการที่ 44 - 95)
 
มอก.870-2532 เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย (7 p.)
229 KB
มอก.879-2542 ไฟแช๊กก๊าซ (16 p.)
1,624 KB
มอก.880-2547 กระจกโฟลต (13 p.)
335 KB
มอก.882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม (17 p.)
1,976 KB
มอก.909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
(127 p.)
2,842 KB
มอก.934-2533 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย (9 p.)
285 KB
มอก.950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (7 p.)
125 KB
มอก.956-2533 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย (20 p.)
343 KB
มอก.969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม (11 p.)
1,517 KB
มอก.1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น (20 p.)
2,317 KB
มอก.1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย (7 p.)
174 KB
มอก.1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ (30 p.)
4,129 KB
มอก.1136-2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร (9 p.)
1,062 KB
มอก.1149-2548 สีเทียน (12 p.)
1,479 KB
มอก.1195-2536 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย (80 p.)
706 KB
มอก.1227-2539 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (31 p.)
3,627 KB
มอก.1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (18 p.)
432 KB
มอก.1291-2545 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (35 p.)
411 KB
มอก.1344-2541 กระจกโฟลตสีตัดแสง (12 p.)
1,263 KB
มอก.1389-2539 เครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย (26 p.)
414 KB
มอก.1390-2539 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน (11 p.)
1,284 KB
มอก.1462-2548 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย (25 p.)
945 KB
มอก.1479-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป (17 p.)
2,054 KB
มอก.1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ (19 p.)
2,634 KB
มอก.1501-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล (15 p.)
1,995 KB
มอก.1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย (9 p.)
195 KB
มอก.1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย (15 p.)
294 KB
มอก.1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสำหรับงานท่อ (11 p.)
1,281 KB
มอก.1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ (12 p.)
309 KB
มอก.1773-2548 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย (22 p.)
2,214 KB
มอก.1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูปสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ (13 p.)
1,685 KB
มอก.1955-2542 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (43 p.)
709 KB
มอก.1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย (15 p.) 
444 KB
มอก.1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ (19 p.)
2,339 KB
มอก.2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ (16 p.)
1,959 KB
มอก.2012-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป (17 p.)
2,206 KB
มอก.2060-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าช (14 p.)
1,905 KB
มอก.2062-2543 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย (24 p.)
263 KB
มอก.2066-2544 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ (3 p.)
110 KB
มอก.2067-2544 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ (5 p.)
121 KB
มอก.2134-2545 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน (4 p.)
123 KB
มอก.2140-2546 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์ (20 p.)
375 KB
มอก.2155-2546 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6 (21 p.)
237 KB
มอก.2160-2546 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 (33 p.)
433 KB
มอก.2165-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำ แสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง (13 p.)
299 KB
มอก.2166-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (15 p.)
298 KB
มอก.2186-2547 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน (16 p.)
286 KB
มอก.2202-2547 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ (35 p.)
407 KB
มอก.2214-2548 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย (41 p.)
478 KB
มอก.2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรดสำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย (16p.)
246 KB
มอก.2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 (81p.)
775 KB
มอก.2350-2551 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6 (36p.)
593 KB
   
TOP
 
หน้า | 1 | 2 |
TrueHits
-> ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : 22 February, 2010
ข้อแนะนำ : เพื่อความสมบูรณ์ในการแสดงผล จะต้องกำหนดความละเอียด 800 x 600 และใช้ Internet Explorer 4 หรือสูงกว่า
{: แจ้งปัญหา link ขัดข้อง/แนะนำ/ติชมเว็บไซต์ ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ :}

ห้ อ ง ส ม ุด ส ำ นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2202-3510, 0-2202-3515,
0-2354-3286 โทรสาร: 0-2354-3041
E-mail: library@tisi.go.th